top of page

TUYỂN TOKUTEI GINO ngành KAIGO 介護職のベトナム人候補者を募集中!

2021.05.19

TUYỂN TOKUTEI GINO KAIGO 介護職のベトナム人候補者を募集中!

Đáp ứng 3 yêu cầu :
1. Đã hoàn thành tốt TTS số 2 trở lên
2. Đã đỗ kì thi kĩ năng đặc định ngành kaigo
3. Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N4 trở lên

Chi tiết tại
https://www.miyama.pro/post/tuy%E1%BB%83n-tokutei-gino-kaigo-%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%81%B7%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%BA%BA%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%82%92%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD%EF%BC%81

bottom of page