top of page

建設特定技能外国人を受け入れるため、JACに加入 Để tiếp nhận nhân lực nước ngoài Tokutei Gino ngành xây dựng


特定技能外国人を受け入れるに当たり、受入れ企業は、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となるかが必要(いずれになるか選択可) Khi tiếp nhận người nước ngoài theo visa Tokutei Gino, công ty tiếp nhận phải đăng kí trở thành hội viên của nhà thầu xây dựng thuộc hội viên chính thức của JAC hoặc hội viên hỗ trợ của JAC (Tổ chức nhân lực kĩ năng ngành xây dựng). *có thể chọn 1 trong 2

引用:建設技能人材機構への加入(PDF)


1.JACとは?JAC là gì ?

外国人の教育訓練、技能試験実施、人材紹介、適正な就労環境確保のための措置なを 行う法人です。建設分野独自の措置であり、特定技能外国人を行け入れる企業は必ず加入する必要があります。

Là một tổ chức nhằm đào tạo,tập huấn,tổ chức kì thi kĩ năng,đảm bảo môi trường lao động phù hợp.Đây là tổ chức đặc biệt chỉ có trong ngành xây dựng mà bất kể doanh nghiệp nào muốn tiếp nhận người nước ngoài

theo Tokutei Gino đều bắt buộc phải tham gia .


2. 入会について (Đăng kí hội viên)

 • 建設技能人材機構(JAC)の賛助会員に入会する ※建設技能人材機構(JAC)の正会員になることは現実的に不可能なため、賛助会員への入会となります。入会の際は、下記の会費が必要となります。

 • 正会員の39団体の賛助会員に入会する ※各団体により入会条件・審査・入会費などはすべて異なります。

Có 2 kiểu đăng kí hội viên

 • Là hội viên hỗ trợ của JAC Trên thực tế chưa thể đăng kí hội viên chính thức,nên chỉ có thể làm hội viên hỗ trợ. Chi phí hội viên hỗ trợ là 24man /năm

 • Là hội viên hỗ trợ của 39 tổ chức thành viên chính thức * Tùy vào mỗi tổ chức mà điều kiện,thẩm tra,lệ phí tham gia khác nhau.


 引用:建設技能人材機構(JAC) 会費等の金額について


3.受入負担金 (Phí tiếp nhận)

建設業界の特定技能受入れには、建設技能人材機構に受入負担金を毎月一人当たり 下記金額を支払う必要があります。技能実習との大きな違いはこの部分になります。 Khi tiếp nhận Tokutei Gino, phía công ty tiếp nhận phải trả khoản phí như dưới đây cho JAC theo tháng trên đầu người tiếp nhận.Đây là điểm khác biệt lớn so với TTS .


 引用建設技能人材機構(JAC) 会費等の金額について   施工の神様


4.入会の申し込みについて(cách đăng kí thành viên)

当機構に入会を希望される方は、次の①から⑤の情報をメール nyukai@jac-skill.or.jp  にてご連絡ください。 Liên hệ tới mail nyukai@jac-skill.or.jp nếu có nhu cầu đăng kí thành viên với nội dung từ 1 tới 5 như sau :

① 法人名(又は個人名) → Tên công ty hoặc cá nhân

② 入会申込書のご送付先(郵便番号とご住所)→ Địa chỉ nhận hồ sơ đăng kí

③ ご連絡先の電話番号 → Số điện thoại liên lạc

④ 事務取扱ご担当者様名 →Tên người phụ trách

⑤ 入会の区分について、建設企業又は登録支援機関のいずれかを明記 → Ghi rõ là công ty xây dựng hay cơ quan hỗ trợ đăng kí.


以上、JACの解釈、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となるかの会費、受入負担金および申し込み方について説明しました。

Trên đây là tất cả thông tin về tổ chức JAC, phí hội viên, phí tiếp nhận và cách đăng kí hội viên khi một công ty xây dựng muốn tiếp nhận nhân lực Tokutei Gino.

閲覧数:358回0件のコメント

Comments


bottom of page