top of page

特定技能 入職前オリエンテーション


特定技能で入職する外国人材の皆様に入職前のオリエンテーションを実施しています。 給与や待遇、お仕事の内容を再確認するとともに、栃木県への引っ越しの段取りや栃木県

の暮らし方、ビジネスマナーの指導、将来のキャリアープラン等、母国語を話す通訳も交えてアドバイスをしています。 

特定技能で入職する皆様が、新しい職場にスムーズに溶け込み、即戦力として活躍できるよう、当社も精いっぱいサポートいたします。

Hỗ trợ, hướng dẫn bạn kỹ năng đặc định trước khi tới làm việc. Lương thưởng, chế độ đãi ngộ và xác nhận lại về nội dung công việc trước khi bạn chuyển tới tỉnh Tochigi sinh sống, chỉ dẫn bạn tác phong cần biết khi đi làm, các bước đi trong tương lai, và các hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ cũng như đưa ra các lời khuyên cho bạn khi sinh sống tại đây. Chúng tôi luôn hỗ trợ hết sức mình, để giúp các bạn tới môi trường mới làm việc một cách hòa đồng nhanh nhất .閲覧数:102回0件のコメント

Commenti


bottom of page