top of page

Câu hỏi thường gặp về đảm bảo nhà ở cho Tokutei Gino 特定技能への住居の確保の支援について 


Câu hỏi 89 :Về việc đảm bảo chỗ ở,công ty tiếp nhận ngoài việc trở thành bên bảo lãnh còn cần thực hiện hỗ trợ nào khác không ?

Trả lời : Về hỗ trợ liên quan tới đảm bảo chỗ ở phù hợp cho người nước ngoài,ngoài việc cung cấp thông tin về nhà ở theo nguyện vọng của người nước ngoài và giới thiệu đơn vị môi giới bất động sản,phía công ty hãy đồng hành và hỗ trợ tìm kiếm nhà ở cho đối tượng khi cần thiết. 

Q 89 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に,その費用を当 該外国人 に請求することはできますか。 【A】住居の確保は,受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるもの ではなく,例えば,賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど,外国人が円滑 に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求 を行っていただいても差し支えありません。

Câu hỏi 89. Trường hợp đứng ra trả tiền nhà quá hạn cho người nước ngoài có tư cách Tokutei Gino số 1, công ty có được phép yêu cầu người nước ngoài đó thanh toán chi phí không? 

Trả lời : Trong việc đảm bảo chỗ ở,không yêu cầu cơ quan tiếp nhận phải chịu chi phí nhà ở,mà chỉ hỗ trợ làm sao đảm bảo chỗ ở cho người nước ngoài thuận lợi nhất,qua việc giới thiệu đơn vị môi giới thuê nhà,...Chính vì vậy,công ty được phép yêu cầu người nước ngoài thanh toán chi phí thuê nhà đã đại diện trả trước đó.

Q 90 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできます か。

【A】1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居 として 提供することも可能です。

Câu hỏi 90: Có thể cung cấp nhà ở do công sở hữu hoặc nhà tư nhân cho Tokutei Gino số 1 không?

Trả lời : Có thể cung cấp nhà ở mà cơ quan tiếp nhận người nước ngoài theo tư cách Tokutei Gino số 1 cho đối tượng đó.

☆----------------------------------------☆

Liên tục tuyển dụng ứng viên Tokutei Gino các ngành nghề

CÁCH ỨNG TUYỂN CÔNG VIỆC HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ :

Bước 1 : Vào link https://www.miyama.pro/vietnam
Bước 2: Bấm vào nút "Tư vấn người Việt ở NB"
Bước 3: Điền thông tin vào bảng hiện ra

Thứ tự phỏng vấn (3 vòng)

Vòng 1. Duyệt hồ sơ (qua thông tin và giấy tờ xác nhận danh tính)
Vòng 2 . Phỏng vấn với công ty giới thiệu
Vòng 3. Phỏng vấn với công ty tiếp nhận
Đỗ phỏng vấn -> đợi làm giấy tờ -> vào làm

☆------------------------------------------------------------------------------------☆

Cơ quan hỗ trợ đăng ký 
Phòng kinh doanh quốc tế - Công ty CP Miyama Home
Các dịch vụ cho người Việt Nam:
* Hỗ trợ chuyển đổi tư cách lưu trú 
* Giới thiệu việc làm miễn phí
* Tư vấn,hỗ trợ xin việc
Website:https://www.miyama.pro/vietnam
FB : https://www.facebook.com/miyamahome

閲覧数:122回0件のコメント

Comments


bottom of page