• Miyamahome

Kaigo - Điều kiện chuyển sang visa Tokutei Gino số 1 介護分野・特定技能1号への移行条件

最終更新: 1月29日

Điều kiện khi người nước ngoài chuyển tư cách lưu trú sang

"Tokutei Gino số 1" ngành Kaigo

Về kì thi kĩ năng và kì thi tiếng Nhật.


Được tổ chức trong hoặc ngoài nước Nhật

1. Đỗ kì thi kĩ năng (kì thi đánh giá kĩ năng Kaigo)

2. Đỗ kì thi Tiếng Nhật (bao gồm kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật từ N4 trở lên + kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật ngành kaigo )


Đối tượng được miễn kì thi kĩ năng và kì thi tiếng Nhật

1. Người đã hoàn thành tốt khóa TTS kĩ năng ngành Kaigo

2. Người đã hoàn thành đào tạo tại cơ sở phúc lợi chăm sóc sức khỏe

3. Người đã hoàn thành khóa ứng viên kaigo EPA (4 năm)


Kết luận, như vậy đối với những ngành khác ngoài kaigo khi chuyển từ TTS sang Tokutei Gino có thể được miễn kì thi đánh năng lực tiếng Nhật nếu đã hoàn thành tốt thời gian TTS 3 năm.

Riêng ngành kaigo, thì dù cho bạn đã hoàn thành tốt thời gian TTS 3 năm ở ngành khác,nhưng khi muốn chuyển sang visa Tokutei Gino ngành Kaigo vẫn bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Nhật từ N4 trở lên.*ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CỤ THỂ BẰNG TIẾNG VIỆT


Bước 1 Vào link https://www.miyama.pro/vietnam

Bước 2 Bấm vào nút "Tư vấn người Việt ở NB"

Bước 3 Điền thông tin vào bảng hiện ra引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html


2,331回の閲覧0件のコメント