top of page

Tổng hợp các trường hợp ,các bước nhận tư cách Tokutei Gino 特定技能の在留資格で働くケース・ステップまとめ

更新日:2021年1月22日

           引用:【特定技能総合支援サイト】

1. Trường hợp người sống tại Việt Nam

 Bước 1. Đỗ kì thi tiếng Nhật + kì thi kĩ năng 
 (miễn với TTS đã hoàn thành tốt khóa thực tập tại Nhật)
 Bước 2. Kí kết hợp đồng với công ty tiếp nhận.
 Bước 3. Gửi hồ sơ xin tư cách lưu trú cho cục xuất nhập cảnh.
 Bước 4. Làm việc với tư cách Tokutei

2. Trường hợp du học sinh tại Nhật

 Bước 1. Đỗ kì thi tiếng Nhật + kì thi kĩ năng 
 Bước 2. Kí hợp đồng với công ty tiếp nhận 
 Bước 3. Gửi hồ sơ xin tư cách lưu trú cho cục xuất nhập cảnh
 Bước 4. Làm việc với tư cách Tokutei

3. Trường hợp TTS số 2,3 đang ở Nhật (trong cùng công ty)

 Bước 1. Nộp hồ sơ xin tư cách lưu trú lên cục xuất nhập cảnh
 Bước 2. Làm việc với tư cách Tokutei
*Bắt buộc đã hoàn thành TTS số 2 trở lên

4. Trường hợp TTS tại Nhật (khác công ty , cùng ngành)


 Bước 1. Kí kết hợp đồng với công ty mới
 Bước 2. Nộp hồ sơ xin tư cách lưu trú lên cục xuất nhập cảnh
 Bước 3. Làm việc với tư cách Tokutei
  *Bắt buộc đã hoàn thành TTS số 2 trở lên


Tuy nhiên hiện nay do tình hình covid nên kì thi tokutei gino chưa được tổ chức tại VN ,nhập cảnh cũng khó khăn nên trường hợp 1 hiện chưa khả thi.

Phổ biến nhất là cách chuyển visa ở trường hợp 2,3,4,các bạn TTS muốn chuyển cùng ngành tại Nhật cũng khá dễ dàng.


2 trong số câu hỏi thường gặp về Tokutei Gino - trích 特定技能総合支援サイト


Bên cạnh đó, cũng chính trong giai đoạn covid nên xuất hiện thêm nhiều trường hợp phức tạp hơn như sau :

5. TTS bị mất việc ở công ty cũ 
6. TTS sắp hết hạn lao động nhưng do dịch nên công ty hiện tại không nhận và muốn chuyển công ty (cùng ngành/trái ngành )

Với trường hợp số 5

 Từ ngày 25/8 ,chính phủ NB đã cho phép tất cả những người bị mất việc trong thời gian thực tập (kể cả tts số 1), những người gặp khó khăn khi về nước,tts hết hạn được phép tiếp tục làm việc ở Nhật với tư cách TOKUTEI KATSUDO,có thời hạn tối đa 1 năm, đồng thời được phép chuyển trái ngành.
 -> Trong thời gian làm việc với tư cách Tokutei Katsudo,các bạn được phép tham dự các kì thi tại Nhật,nhưng chỉ các bạn đã hoàn thành tốt TTS 2,3  mới có thể đổi trực tiếp sang visa Tokute Gino.

Thông tin về visa Tokutei katsudo cho người mất việc,TTS hết hạn visa. http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html TTS hết hạn cũng được phép chuyển trái ngành từ 25/8 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63007660V20C20A8EAF000/

Với trường hợp 6

Các bạn sắp hết hạn TTS số 2 trở lên muốn chuyển cùng ngành thì cách chuyển đổi giống với trường hợp 4. 
Còn nếu bạn chuyển trái ngành ,thì chỉ cần tham dự kì thi của ngành muốn chuyển trước khi hết hạn visa TTS số 2 trở lên.

* Chú ý rằng đối với TTS tại Nhật, chỉ những người đã hoặc sắp hoàn thành tốt TTS số 2 hoặc số 3 mới có thể chuyển từ visa Tokutei Katsudo sang visa Tokutei Gino.

TTS số 1 hoặc TTS bị đuổi việc,mất việc trong thời gian thực tập số 1,2 (trong khoảng từ năm 1 tới năm 3) thì hiện tại chỉ chuyển được sang Tokutei Katsudo (tối đa 1 năm)Tham khảo:【特定技能総合支援サイト】

☆-----------------------☆-------------------------☆

Dịch tiếng Việt và biên soạn https://www.miyama.pro/vietnam Để nhận tư vấn bằng tiếng Việt về Tokutei Gino , mời bạn điền thông tin tại Tư vấn người Việt ở NB

☆------------------------☆-------------------------☆閲覧数:159回0件のコメント

Comments


bottom of page